Storsjöns SS

I Storsjöns Segelsällskap seglar vi jolle och kölbåt, tränar, tävlar och umgås på Storsjön – en riktigt bra sjö för segling. Vi är en del av Svensk segling och håller segelskola och seglarkurser varje sommar, för barn, ungdomar och vuxna.

På gång:

There are no upcoming events at this time.

Seglingsföreskrifter

Storsjöns Segelsällskaps tisdagsseglingar för kölbåtar och flerskrovsbåtar 2021

Plats: Brunfloviken, Östersund
Båtklass: Grön
Arrangör: Storsjöns Segelsällskap

 1.  Ändringar i seglingsföreskrifterna

  1.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på hemsidan senast kl 08:00 samma dag som de träder i kraft.

  1.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 20:00 dagen innan de träder i kraft.

 2. Signaler visade på land

  2.1 Inga signaler visas i land

 3. Starten

  3.1 
  Varningssignal avges 10 minuter före annonserad starttid.
  Förberedelsesignal avges 5 minuter före annonserad starttid.
  Starttid för sammtliga båtar på annonserad starttid.

  3.2 KSR 26 ändras enligt följande:

  Inga signaler visas. Varningssignalen ges 10 minuter och förberedelsesignalen 5 minuter före start.
  Ljudsignalen avges med siren.
  Vid utebliven signal gäller angiven starttid.

  Enskild återkallelse
  signaleras med upprepade korta ljudsignaler tills alla tjuvstartande båtar är helt på startsidan om startlinjen eller dess förlängning, men inte längre än två minuter efter startsignalen.

  Allmän återkallelse signaleras med en lång ljudsignal direkt efter starten. Ny förberedelsesignal ges när alla båtar återvänt över startlinjen.

  3.3 En båt som startar mer än tio minuter efter startsignalen räknas som inte startande (DNS).

 4. Banan

  4.1 Startlinjen är mellan bryggnocken och boj 1. Linjen är en enslinje utmärkt med en stång med orange flagga på bryggnocken och vid fönstret på klubbhuset. Boj 1 är begränsningsboj för startlinjens längd.

  4.2 Banan anges senast 10 min före start med siffror på klubbhuset i hamnen. Banan läses från vänster till höger.

  Röd markering under siffra betyder babordsrundning av ifrågavarande boj. Röd tavla till vänster om samtliga siffror betyder att samtliga bojar ska tas om babord (röd lanterna närmast bojen). Finns ingen röd markering gäller styrbordsrundning.

  Om boj 6 finns med som rundningsmärke skall passage ske mellan boj 1 och bryggnocken för att ge möjlighet att avkorta banan vid passage med målsignal.

  Banmarkeringar (Orangefärgade bojar)

  Boj 1 – i gångbryggan till brygga 4:s förlängning utanför klubbhuset.
  Boj 2 – utanför den bortre delen av nya bebyggelsen vid Storsjöstråket
  Boj 3 – Innan passagen under Vallsundsbron
  Boj 4 – utanför Slandrom
  Boj 5 – Utanför Minnesgärdet
  Boj 6 – Mellan boj 1 och gångbron.

 5. Mållinjen är samma som startlinjen

 6. Om minst en båt gått i mål före 21:30 räknas alla båtar som gått i mål före 21:50

 7. En båt som inte går i mål inom 45 minuter efter att första båt har gått i mål räknas som inte ha gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35.